• ad1
 • ad2
 • ad3
 • ad5
 • ad4
 • ad6
 • ad7
 • ad8
 • Mikro
 • rotina
 • EL - wifi
 • a21
 • ad20
 • Bel

Phẫu Thuật Với Sự Hỗ Trợ Của Ống Nội Soi

U SỢI MẠCH VÒM MŨI HỌNG: NHÂN 3 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA ỐNG NỘI SOI

Lâm Huyền Trân*, Huỳnh Khắc Cường*, Ngô Thế Hải**, Nguyễn Bích Hạnh**, Xà Trường Thành**, Phạm Bảo Long**, Phạm Đình Nguyên***, Thiều Vĩ Tuấn****

TÓM TẮT :

U sợi mạch vòm mũi họng là 1 khối u mạch máu lành tính hiếm gặp. Mặc dù chọn lựa điều trị là phẫu thuật, tuy nhiên vẫn chưa có sự đồng thuận đường tiếp cận nào là tốt nhất.

Mục tiêu nghiên cứu: Sử dụng ống nội soi trong phẫu thuật cắt u sợi mạch vòm mũi họng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tại khoa tai mũi họng bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ tháng 6/2011 đến tháng 10/2012. Có 3 bệnh nhân u sợi mạch vòm mũi họng được điều trị.

Thiết kế nghiên cứu: Báo cáo ca lâm sàng.

Kết quả: 3 bệnh nhân nam trẻ có biểu hiện nghẹt mũi 1 bên, chảy máu mũi tái đi tái lại nhiều lần, 1 trong số 3 em trai này còn bị lồi mắt và sưng nửa mặt bất đối xứng. Nội soi mũi cho thấy khối u dưới niêm mạc vùng cuốn mũi giữa và vòm mũi họng. Dấu hiệu của u tăng sinh mạch máu trên phim chụp CT có cản quang MSCTA và MRI. 1 trường hợp khối u ở giai đoạn IV theo phân loại của Fish cần thiết phẫu thuật mở theo đường cạnh mũi ngoài kết hợp với tiếp cận qua nội soi để lấy phần khối u trong xoang bướm. 2 trường hợp còn lại, khối u ở giai đoạn I và giai đoạn II xâm lấn vào hố chân bướm hàm. Cả 2 trường hợp này phẫu thuật lấy khối u hoàn toàn qua nội soi.

Kết luận: Tiến bộ chính trong phẫu thuật u sợi mạch vòm mũi họng là đưa vào tiếp cận qua nội soi. Phẫu thuật cắt u qua đường ngoài là phương pháp kinh điển đã có từ rất lâu. Ngày nay, tiếp cận hiện đại hơn là tiếp cận qua nội soi. Phẫu thuật cắt u qua nội soi có ưu thế hơn phẫu thuật mở là tránh được sẹo, giảm mất máu trong khi mổ và giảm biến chứng. Phẫu thuật cắt u qua nội soi có thể được thực hiện an toàn đối với u ở giai đoạn sớm. Trong trường hợp khối u đã tiến xa, phẫu thuật cắt u qua nội soi có thể dùng phối hợp với đường mổ ngoài để lấy khối u. Phẫu thuật nội soi có vai trò lớn trong giảm máu mất trong khi mổ.

ABSTRACT :

JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA, 3 CASES REPORTS
USING ENDOSCOPIC EXCISION.

Lam Huyen Tran, Huynh Khac Cuong, Ngo The Hai, Nguyen Bich Hanh, Xa Truong Thanh,
Pham Bao Long, Pham Đinh Nguyen, Thieu Vi Tuan
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 1 - 2013: 17 - 21
Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is a rare benign vascular tumor of the nasopharynx. Although the treatment of choice is surgery, there is no consensus on what is the best approach.

Aim: Using endoscopic approach to remove a Juvenile nasopharyngeal angiofibroma.

Material and Methods: Study descriptive, in the Otorhinolaryngology department of Nguyễn Tri Phương hospital from 6/2011- to 10/2012. We analyze 3 patients with angiofibroma undergoing surgical treatment.

Study design: Case report.

Results: 3 young boys presente unilateral nasal obstruction, recurrent epistaxis, 1 of 3 shows a exophtalmos and facial asymmetry. On nasal endoscopy: a soft vascular and submucosal mass is seen beyond the middle turbinate and nasopharyngeal mucosa. Diagnosis is confirmed by CT with IV contrast, MSCTA and MRI. 1 case tumor in stage IV (according to Fish) needs an external rhinotomy combined an endoscopic approach to remove the tumor in sphenoid sinus. The 2 others, in stage I and II, endonasal endoscopic excision.

Conclusion: The main advancement in the treatment of juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA) is the introduction of the endoscopic approach. Surgical excision of JNA has evolved from traditional open approaches to newer endoscopic approaches. Endoscopic excision of JNA appears to be superior to open techniques in intraoperative blood loss, and rate of complications. Endonasal endoscopic excision can be performed safety in early-stage tumors. In advanced lesions, endoscopic sinus surgery can be used as an adjuvant to other external techniques in order to achieve complete removal and minimal intraoperative blood loss. Endoscopic surgery plays a great role in reducing the intraoperative bleeding.